Sunday, 30 June 2013

शाळा सोडताना....

शाळा सोडताना.... खरं म्हणजे आम्हाला महितच नव्हतं, शाळा सोडन्यात एवढ़ं काय विशेष होतं; मुली मात्र शेवटच्या दिवशी स्सारख्या रडत हो...

देवाने एका'आई'ला प्रश्न विचारला...

देवाने एका'आई'ला प्रश्न विचारला... . . 'तुमच्या आयुष्यातून सर्व सुख: काढून घेतले...आणि विचारलं दुसरं काही मागा.... तर ...

विठोबा रखुमाई ।

पुंडलिक वर दे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पांढरीनाथ महाराज की जय...!!! --------------------------------------------------------...

American Application for employment.

American Application for  employment. lolz cant stop laughing..... I refer to the recent death of Technical manager at your company...